System monitoringu GPS dla quadów

Czterokołowce są w naszym kraju coraz bardziej popularnymi pojazdami, wykorzystywanymi głównie w celu jazdy sportowej i rekreacyjnej. Pojazdy te są również niestety częstym obiektem zainteresowania złodziei. Można zabezpieczyć swojego quada przed kradzieżą instalując w nim system monitoringu GPS.

quadSystem to bardzo skuteczne narzędzie służące ochronie czterokołowca. Podaje on pozycję pojazdu w czasie rzeczywistym. W razie kradzieży właściciel ma natychmiast dostęp do danym lokalizujących pojazd, co jest dużym ułatwieniem dla służb odpowiadających za ujęcie złodzieja oraz odzyskanie własności. W przypadku quadów zabezpieczenie takie jest szczególnie istotne. Pojazdy te stworzone są do przemieszczania się w trudnym terenie i dlatego szczególnie trudno prowadzić poszukiwania pojazdu. System monitoringu GPS daje właścicielowi pojazdu również wiele innych funkcjonalności. Może on wyznaczyć specjalne strefy bezpieczeństwa, po przekroczeniu których natychmiast uruchomi się powiadomienie alarmowe. System daje również możliwość automatycznego odcięcia dopływu paliwa. Monitoring dostarcza również wiele interesujących danych dla kierującego czterokołowcem. Może on dokładnie sprawdzić parametry związane z jazdą: dokładną trasę, przebyty dystans, średnią prędkość, zużycie paliwa i inne.

System monitoringu GPS w przypadku quadów to bardzo funkcjonalne rozwiązanie, które przede wszystkim stanowi doskonałe zabezpieczenie przed kradzieżą oraz nieuprawnionym korzystaniem z pojazdu. To również narzędzie, które dostarcza kierowcy czterokołowca wiele cennych danych dotyczących samej jazdy.

System monitoringu GPS dla quadów