Monitoring GPS czasu pracy i postojów kierowcy

Sprawna organizacja pracy podwładnych to prosta droga do uzyskania wydajności, przynoszącej wymierne skutki. Jeszcze kilkanaście lat temu, monitorowanie czasu pracy osób przebywających poza biurem było dość kłopotliwe. Obecnie masz nieograniczone wręcz możliwości sprawdzania lokalizacji swojej floty, czasu pracy kierowców oraz miejsca i długości dokonywanych przez nich postojów. Specjalne nadajniki, montowane w samochodach, połączone z sondami oraz odpowiednim oprogramowaniem, dają możliwość sczytywania wielu parametrów.

Odpowiednie aplikacje wysyłają do przełożonych dane, związane z pokonaną przez konkretne pojazdy trasą, zużyciem paliwa czy nawet temperaturą (np. w przypadku chłodni, przewożących produkty spożywcze). Każdy użytkownik może sobie skonfigurować zakres informacji, dostosowany do potrzeb swojej firmy. Monitorowanie czasu pracy kierowców ma wymiar nie tylko finansowy w rozumieniu efektywności ich pracy ale również wpływa na bezpieczeństwo. Przełożony może bowiem zainterweniować w sytuacji, gdy kierowca przekracza ustawowo określoną liczbę godzin za kółkiem.

Monitoring GPS czasu pracy i postojów kierowcy