Kontrola pracy maszyn rolniczych

Nowoczesne systemy nawigacji GPS oferują szeroki wachlarz możliwości. Za ich pośrednictwem można nie tylko szybko i dokładnie zlokalizować pojazd ale także kontrolować szereg jego parametrów.

Koszt utrzymania i eksploatacji kosztownych maszyn rolniczych a także zapewnienie im bezpieczeństwa, jest niezwykle istotne pod względem finansowym oraz funkcjonalnym i umożliwia ciągłość pracy gospodarstwa. Lokalizacja będzie przydatna zarówno w zakresie poszukiwań po ewentualnej kradzieży a na co dzień przyda się do monitorowania miejsca ich pobytu, stanu naładowania akumulatora, prędkości poruszania się, przebytego dystansu czy ilości i długości postojów.

Informacje te pozwolą na efektywniejsze zarządzanie pracą osób obsługujących maszyny i kontrolowaniem jej jakości. Szereg informacji technicznych pozwala szybko reagować w razie awarii, sprawny system komunikacji to oszczędność na rozmowach telefonicznych a szczegółowe dane na temat rzeczywistego czasu pracy kierowców, znacząco ułatwiają rozliczanie należnego im wynagrodzenia.

Kontrola pracy maszyn rolniczych