Kontrola paliwa w samochodzie służbowym

Kontrola paliwa w samochodzie służbowym powinna być przeprowadzana z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy z nich to sprawdzenie solidności i rzetelności pracowników, którym powierzony został pojazd – analizując dane dostępne za pośrednictwem systemu, można wykryć ewentualne nadużycia. Drugim, kluczowym argumentem jest optymalizacja pracy pojazdów oraz kontrola ich stanu technicznego. Oferowane przez naszą firmę systemu monitoringu GPS, w połączeniu z czujnikiem, montowanym w zbiorniku paliwa, są w stanie na bieżąco analizować jego zużycie, porównując wyniki jednocześnie z innymi, dostarczanymi przez system parametrami.

W ten sposób możesz łatwo oszacować, które trasy są najkorzystniejsze, pod względem stopnia zużycia paliwa, w jakie modele samochodów warto inwestować w przyszłości a także reagować w sytuacji, gdy np. awaria pojazdu powoduje nadmierne zużywanie przez niego paliwa. Zyskujesz stały dostęp do danych, za pomocą intuicyjnej aplikacji oraz do archiwum raportów z licznymi informacjami dodatkowymi.

Kontrola paliwa w samochodzie służbowym