Instalacja monitoringu GPS

Instalacja monitoringu GPS jest bardzo prosta. Wystarczy podłączyć zasilanie i ukryć urządzenie w samochodzie. GPS posiada kable zasilające, które należy podłączyć do instalacji elektrycznej pojazdu. Lokalizator GPS musi być podłączony na stałe. GPS posiada zewnętrzną antenę GSM. Musi ona być prawidłowo dokręcona do obudowy. Urządzenie musi być zamontowane z dala od pól magnetycznych.

Nie można ich instalować w bezpośredniej bliskości CB Radio, przetwornic napięcia, czy przekaźników. Prawidłowe położenie anteny GPS ma olbrzymi wpływ na poprawną transmisję danych na serwer. Urządzenie GPS jest przystosowane do działania w instalacjach elektrycznych samochodów, w których poziom zakłóceń elektrycznych jest zgodny z obowiązującymi normami. W starszych pojazdach może się jednak pojawiać pewne niedostosowanie i mogą wynikać zakłócenia. W takim przypadku należy zastosować kondensatory odkłócające, które zapewnią prawidłową transmisję danych.

Instalacja monitoringu GPS