Dlaczego warto monitorować maszyny budowlane?

Monitoring maszyn budowlanych przynosi wymierne korzyści w zakresie optymalizacji kosztów ich pracy jak i wydajności działania. Ponadto zapewnia bezpieczeństwo sprzętu (zarówno w zakresie kradzieży jak i nienależytego użycia). Kontrolowanie efektywności działania danych maszyn, pozwala ustalić ich przydatność jak również monitorować pracę zatrudnionych osób.

Dzięki zastosowaniu mobilnej aplikacji, masz nieograniczony dostęp do wszelkich danych, wysyłanych przez system. Pośród nich znajdują się: szczegółowe rozliczenie czasu pracy, miejsce pobytu danego sprzętu, poziomu zużycia paliwa czy dane o stanie technicznym. Te ostatnie mają szczególnie duże znacznie w optymalizacji kosztów utrzymania – im wcześniej zareagujesz na usterkę, tym mniej będzie kosztować jej naprawa.

System poinformuje Cię dodatkowo o tym, że maszyna opuściła wskazany dla niej rejon – co w przypadku kradzieży może okazać się szczególnie przydatne dla organów ścigania a w sytuacji nieprawidłowego wykorzystywania sprzętu przez pracowników, da obraz skali nadużyć.

Dlaczego warto monitorować maszyny budowlane?